terug    Fragment van 'Simeon de zuilenheilige', Carel Willink (1939)

Werknemers komen het best tot hun recht indien hun competenties zijn afgestemd op hun functie. Door competentiemanagement zijn mensen goed toegerust voor hun huidige functie en een eventuele volgende functie.

Onder competenties wordt verstaan: de 'ontwikkelbare' kenmerken van een persoon. Competenties zijn door scholing en praktijkervaring te leren en kunnen verder ontwikkeld worden; dit in tegenstelling tot stabiele persoonskenmerken zoals intelligentie of persoonlijkheidseigenschappen. Het geheel van de binnen de groep aanwezige competenties zijn de teamcompetenties.

LCT maakt gebruik van de competenties die individuen en teams hebben en helpt ze verder in de gewenste richting ontwikkelen via opleiding, training en coaching.

LCT maakt gebruik van de 'Competentiescan'. De gemeten competenties worden gevisualiseerd in de 'Competentiekubus'.

individuele en teamcompetenties

competentiekubus

 

 

 

 

 

 

terug

naar boven